För medlemmar

Här hittar du aktuell information av lite olika slag.

  • Det är information som styrelsen får från Södertälje kommun.
  • Det kan vara information från Östra regionen men även från Koloniträdgårdsförbundet.
  • Givetvis finner du även information från styrelsen här. Om du som enskild medlem vill nå ut med något budskap, ta kontakt med någon i styrelsen så ska vi försöka tillgodose detta.Målsättningen är att denna informationssida ska vara så aktuell som möjligt. Så, ta för vana att titta in här lite då och då.

 

Styrelsen beslöt på styrelsemötet i november-17:

Att den medlem som ämnar sälja sin stuga under den del del av året då området så att säga är stängt, måste upplåta sin stuga för kontraktsskrivning.

 

Bomnyckel

Om du önskar köpa en bomnycklar, ta kontakt med någon ur styrelsen.

 

Parkering på området

Styrelsen har fattat beslut om en prövotid vad det gäller parkering. Det är ett förslag till parkering på området. Styrelsen kommer att utvärdera detta vid en bestämd tidpunkt.

Du som vill parkera din bil på området är skyldig att följa de anvisningar som styrelsen ger.

Parkeringskartor finns på hemsidan samt vid föreningens anslagstavla.

Om någon i styrelsen påpekar att du har parkerat på fel ställe är du skyldig att följa dennes anmodan att flytta din bil.

Det är inte upp till var och en och finna ut lämpliga parkeringsplatser, detta är ett uppdrag som styrelsen har.