Årsavgift

Senast 31 mars, årligen, ska du som medlem utan anmodan betala in: medlemsavgift samt arrendeavgift till föreningens plusgiro.

Nummer: 4398303-0

Summan är i förhållande till om du har stug- en eller flera odlingslotter.

För år 2018 är kostnaden för en odlingslott 1500 kr och för en stuglott 2660 kr.