Arbetsgrupper

Föreningen har hittills startat två arbetsgrupper

De grupper som i nuläget är aktiv är:

Miljögruppen

Ansvarig för denna grupp är Elisabet Örtenberg Lönn

Byggnadsgrupp

Söker fler medlemmar

Anmälda:

Eva Gabrielsson

Peter Sirken