Motioner till årsmöte

Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen, senast fyra veckor innan årsmötet, för att styrelsen ska ha tid att kunna yttra sig angående motioner inför årsmötet samma år.

Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad du vill uppnå så att årsmötet kan besluta om föreningen ska göra så som du önskar.

Nedan finner du en mall och tips för hur du kan skriva motionen.

Länk till mall för motioner

Några tips:

Tala om vem motionen är ställd till (Måsnarens koloniträdgårdsförenings årsmöte )
Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.

Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.

Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.

Yrka på vad du vill.
Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats.
Inget yttrande från styrelsen kan ges,om det är oklart vad givaren av motionen vill.
Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
Motionen måste undertecknas av givaren av motionen själv. Namnförtydligande är också viktigt.
Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera inför årsmötet.
Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.
Skicka, alternativt maila motionen till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet.
Styrelsen behandlar varje motion och  tillstyrker eller ger avslag.
De motioner som styrelsen tillstyrkt, tas upp på årsmötet.
De motioner där styrelsen gett avslag, meddelas detta på årsmötet.