Ny information

Klubbhuset måste renoveras

Läs mer på: För medlemmar / Ommålning av klubbhuset

Mer information kommer fortlöpande att ges på:

Årsmötet, vår interna anslagstavla samt här på hemsidan.

 

Dina kontaktuppgifter

Nya och ändrade kontaktuppgifter, nytt telefonnummer, ny e-postadress mailas till föreningen på: info@masnarenkoloni.se

 

Skrivelse

Om du har någon fråga till styrelse. Eller om det är  något som du tycker styrelsen ska engagera sig i.
Var vänlig och skicka en skrivelse till styrelsen på mail info@masnarenkoloni.se
Styrelsen behandlar alla inkomna skrivelser samt besvarar dem, antingen via mail eller telefonsamtal.

 

Förtydligande  kring arbetsdagar

Angående frågor kring arbetsdagar, hur många timmar man  förbundit sig att göra för gemensamma underhållsjobb,
vill styrelsen på detta sätt göra ett förtydligande av det som står i våra gemensamma ordningsregler.

Syftet med de gemensamma arbetsdagarna är dels att utföra planerat arbete men även funktionen som träffpunkt, där tillfälle ges att lära känna varandra.
Vi har ett gemensamt intresse av att vårt område är välskött samt att vi känner igen varandra, vilka av oss som hör hit och inte.

Datum samt tider för arbetsdagarna sätts upp på den gemensamma anslagstavla som finns utanför klubbhuset, samt här på hemsidan.

 

Arbetsplikt

För att styrelsen ska kunna hålla koll på respektive kolonists arbetstimmar,  behöver alla anmäla sig då man kommer till arbetsdagen.
På dessa dagar finns ansvarig som sköter anmälningen och man blir då tilldelad en eller flera arbetsuppgifter.
Innan  arbetsdagen lämnas,  söker man upp protokollföraren för att berätta hur arbetet har gått samt ser till att sin tid blir bokförd.

Det är styrelsen samt föreningens förvaltare som bestämmer vad som ska utföras samt prioriteringen av arbete och arbetsområden. Egna initiativ är givetvis välkomna, i sådant fall, tala med förvaltaren som avgör. Denne är tillgänglig under hela arbetsdagen.

 

Arbetsgrupperna

Några av dessa är under omarbetande.

Styrelsen har diskuterat att de timmar som görs i någon av arbetsgrupperna kan räknas in i de timmar som är din arbetsplikt. Styrelsen ser dock att dessa arbeten i så stor utsträckning görs under de gemensamma arbetsdagarna så att syftet med dessa dagar som träffpunkt inte går förlorad.

Om du vill anmäla elller skaffa mer information kring detta så var vänlig och maila vår hemsida.

 

Elkablar

Föreningen ombesörjer inte längre uthyrning av elkablar.