Ommålning av klubbhuset

Klubbhuset måste renoveras

Styrelsen har vid flera tillfällen informerat er medlemmar om att klubbhuset är i stort behov av upprustning/renovering. Arbetet med detta kommer att ske under 2018 och det är ett mycket stort och omfattande jobb som kommer att kräva ett stort engagemang och en stor arbetsinsats av var och en av oss.

Marianne Cederlund har tagit på sig att vara arbetsledare för detta stora och viktiga arbete. Detta är styrelsen henne mycket tacksam för.

Arbetet kommer att delas upp i 5 timmar långa arbetspass.

Det behövs 20 personer (20 arbetspass) till grovjobbet som består av: tvätt,skrapning samt slipning av fasaden.

Det behövs 10 personer till varje målning (tre omgångar) alltså 30 arbetspass.

Alla anmäler sig till Marianne Cederlund, telefon 070-518 20 30 eller mail mariannecederlund@londonw8.se.

Det är viktigt att alla medlemmar ställer upp och hör av sig till Marianne om vad de kan bidra med.