Ommålning av klubbhuset

Klubbhuset har renoverat

Arbetet med detta har skett under 2018 och det var ett mycket stort och omfattande jobb som krävde ett stort engagemang och en stor arbetsinsats från ett stort antal av oss.

Marianne Cederlund tog på sig att vara arbetsledare för detta stora och viktiga arbete. Detta är styrelsen henne mycket tacksam för.

Det var värdefullt att så medlemmar ställde upp och bidrog till att vårt klubbhus kunde bli så fint. Tack alla ni som ställde upp.

Nedan några bilder tagna under arbetets gång.