Rutiner för överlåtelse av arrendekontrakt med stuglott

När du som medlem har bestämt dig för överlåta ditt arrendekontrakt, är du skyldig att ta kontakt med styrelsen.
Styrelsen kräver att du lämnar namn och personnummer på den person som ämnar överta arrendekontraktet för din stuglott.
Det är styrelsen​ som kommer att godkänna​ den nya medlemmen efter bland annat kontroll av att personen är folkbokförd i Stockholms län och att denne inte innehar någon kolonilott, i något annat koloniområde.

Du kommer att få en mapp innehållande dokument gällande: stadgar, regler och andra bestämmelser som gäller i vår förening. Dessa ska du lämna till den person som ämnar överta arrendekontraktet samt informera honom/henne om att hen måste​ läsa och sätta sig in i dessa dokument, inför kommande möte. När detta är gjort kan du boka tid med styrelsen för möte.

På mötet deltar du, minst två från styrelsen samt den person som vill överta arrendekontraktet.

Till mötet ska du ta med dig:
● Bomnyckel, om du kvitterat ut en sådan
● Toalettnyckel
● Ditt arrendekontrakt. Du kommer att debiteras 500 kronor om du inte har med dig ditt exemplar av kontraktet.

Den person som ämnar överta arrendekontraktet ska ta med sig:
● De av dig erhållna dokument
● Kvitto/kontoutdrag på inbetalt belopp (1000:-) för överlåtelseavgift.
● Legitimation

/ Styrelsen för Måsnarens koloniträdgårdsförening

Länk till dessa rutiner i pdf-format för renare utskrift.