Växtlighet och anläggning på lotten

Det här vill vi att du tänker på vid nyplantering av växtlighet, vid markanläggning och för utrustning på lotterna.

Innan du planterar något, fundera över om trädet eller busken kan störa din granne.

Det kan bli störande om det du planterar orsakar skugga, rotspridning eller något annat som din granne inte gillar.

Vi välkomnar bärbuskar och fruktträd men inte barrträdsarter.

Kolonilotten är inte en plats för att anlägga hårdgjorda ytor på. Betongplattor, betonggjutning och annan hård markbeläggning stör vattendränering och ska inte läggas med större enheter än 33×33 cm (standardplatta). Plattsättning ska göras i ytterst begränsad omfattning – vår rekommendation är storleken för en mindre uteplats för 4-6 personer.

Kolonilotten får inte upplåtas för djurhållning

Vi tillåter inte studsmattor och/ eller lekredskap på lotterna

Lotten får inte användas för bilreparation eller för verkstadsaktiviteter.

Biodling ska ske i samråd med styrelsen och ska skötas så att stadgar och ordningsregler följs.