Parkering

Parkering är tillåten på områdets åtta anvisade p-områden.
Ingen annan biluppställning är tillåten på koloniområdet eller i anslutning till området. Om någon ur styrelsen gör dig uppmärksam på att du ställt din bil på fel ställe, är du skyldig att följa dennes uppmaning att flytta din bil. Om du har fått en lapp på din ruta med information om att du ställt din bil på fel ställe, ska du vara medveten om att styrelsen för anteckningar om detta.
För ur- och ilastning inom området får fordon tillfälligt uppställas, men inte parkeras utanför anvisade p-platser.

Klicka på bild för förstoring och utskrift. PDF kan laddas ner här