Parkering

Parkering är tillåten på områdets åtta anvisade p-områden.
Ingen annan biluppställning är tillåten på koloniområdet eller i anslutning till området. För ur- och ilastning inom området får fordon tillfälligt uppställas.

Klicka på bild för förstoring och utskrift. PDF kan laddas ner här