Tips och länkar


Miljödiplomering

#pippipåkoloni

Kampanjen Pippi på koloni (#pippipåkoloni) berättar vilken roll koloniträdgårdar spelar för den biologiska mångfalden i staden. Genom #pippipåkoloni vill vi lyfta fram alla kolonisters arbete med att skapa levande gröna miljöer, värna om existerande koloni- och odlingslottsområden samt verka för att nya områden skapas. Haka på kampanjen, måla holkar och märk dem med kampanjens haschtag #pippipåkoloni. Sätt upp fågelholken på din lott, eller någonstans i staden där du tycker den behövs. Det fungerarar lika bra med insektshotell, fjärilsholkar, fladdermusbon etcetera. Läs mer.

 Miljödiplomering

Koloniträdgårdsförbundets Medlemsrabatter

Måsnarens koloniträdgårdsförening är med i Koloniträdgårdsförbundet och därigenom får vi kolonister medlemsrabatter på Ojop Garden, Solar Venti, Preem, Impecta, Klostra, Flügger färg och Folksam. Läs mer.

 Miljödiplomering

Koloniträdgårdsförbundets Miljödiplomering

Genom att stimulera till miljödiplomering vill Koloniträdgårdsförbundet uppmuntra koloniträdgårdsföreningarnas miljöarbete. Miljödiplomet blir det synliga beviset på föreningens insatser för miljön. Ekologisk odling är för många kolonister en självklarhet idag. Men miljödiplomeringen fokuserar även på andra delar i miljöarbetet: biologisk mångfald, energi, material, transporter, vatten och avlopp.

 Miljödiplomering

Studiecirkel kring Miljödiplomering

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Dalarna har Studiefrämjandet tagit fram ett studiematerial till hjälp för föreningar, mindre företag och andra grupper att komma igång med sitt miljöarbete. Materialet lämpar sig för studiecirklar med tre till fyra träffar och tanken är att arbetet skall utmynna i en egen miljöpolicy. Efter genomgången studiecirkel får deltagarna ett diplom som till exempel kan användas i marknadsföringssyfte.

 Mobila musteriet

Mobila musteriet

Ett lätt sätt för oss i Stockholmsområdet att ta hand om och musta våra äpplen. Läs mer på Ingrid Maries Mobila Musteri.

 Vi på Hovsjökoloni

Vi på Hovsjökoloni

Maggan Lindström fotar mycket och hennes blogg visar aktuella bilder från vårt fina koloniområde.

 Jordgubbarna.se

Jord, gödsel och trädgårdsprodukter

Här är en länk till företaget jorgubbarna.se som säljer naturgödsel, benmjöl, trädgårdsjord, grillkol, myrmedel och en mängd andra naturprodukter. Hemleverans (eller kolonileverans) ingår i alla priser.

 Tradgardskalender

Trädgårdskalender

Blomsterlandet.se har en trädgårdskalender som månad för månad beskriver när man ska göra olika trädgårdssysslor.

 kolonitradgardsforbundet

Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundet är en rikstäckande sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar och odlingslottsområden. På deras hemsida kan man bland annat hitta information om odling och miljö.

 Artikel om fjärilar på odla.nu

Skapa rum för fjärilar

Vill du skapa en egen fjärilsrabatt eller en fjärilshörna i din koloniträdgård? Här kan du få lite tips för att komma igång! Odla.nu har artiklar om växter och djur i trädgården och ett stort forum där man kan ställa frågor och hitta svar på de flesta odlingsfrågor man kommer på.