Måsnarens koloniträdgårdsförening

Måsnarens koloniträdgårdsförening är en verksamhet i föreningstradition med inriktning på odling. I Södertälje kommun finns fem koloniträdgårdsföreningar med rötter i den folkrörelse som växte fram på kontinenten under 1800-talet med syfte att ge en bredare allmänhet möjlighet till odling, rekreation och social gemenskap.

Invasiva växter att hålla ögonen på

Varma veckor – sjövattnet kommer väl till pass

Området var innan föreningen kom hit odlingsmark för spannmål och förvaltades av Hovsjö Gård. Platsen har ett utmärkt bra mikroklimat med sitt söderläge och ett skyddande skogsområde mot norr. Utsikten mot och angränsningen till sjön Måsnaren tillför stort mervärde till området såväl visuellt som praktiskt.

Koloniområdet har växt i etapper med start 1979 och föreningen har nu 123 medlemmar fördelat på stuglotter och odlingslotter utan stuga. Stuglotterna är ca 300 kvm till ytan och odlingslotterna ca 200 kvm. Förutom lotterna har föreningen en klubbstuga och några mindre byggnader för teknik och avfallshantering.

Vi är en ideell förening och finansierar verksamheten med medlemsavgifter. Marken arrenderas från kommunen. På de enskilda lotterna finns inte elektricitet och inget dricksvatten men däremot tappkranar för bevattning med sjövatten. Medlemskap i föreningen innebär att man arrenderar sin rätt att använda lotten och vi upplåter inte ägarskap.

Föreningen har en väl balanserad men begränsad ekonomi så mycket av skötsel och underhåll bygger på ideella insatser. Ett stort antal medlemmar deltar därför i föreningens gemensamma göromål och arbetsuppgifter. Vi organiserar också tillsammans ett antal arbetsdagar för arbete och umgänge under sommarsäsongen.

Växter för pollinatörer

Vi väljer årligen en styrelse och ett antal arbetsgrupper finns för olika funktioner. Vi deltar i arbetet med kolonirörelsen i regionen som är en viktig partner för ett antal frågor. En sådan är miljöcertifiering där vi med förbundets hjälp erhåller reducering av kommunens arrendeavgift.

Miljöcertifieringen ger oss en rad fördelar, i första hand förstås odling med sunda förtecken. Vi ansluter till en miljöpolicy som innebär strävan efter kompostering på varje lott, ingen förbränning och ingen central hantering av trädgårdsavfall och klipp.

Vid intresse för medlemskap i Måsnarens koloniträdgårdsförening kontakta oss på info@masnarenkoloni.se