Flismaskin

1-2 förvaltare närvarande för start, underhåll och övervakning men du som kolonist får stoppa in självoch ta hand om fliset.  Datum och tider om vädret tillåter. Har du parkslide på din tomt får du inte flisa alls då risken är STOR att det sprider sig.