Arbetsdag

Information om vilka arbetsuppgifter som ska göras finns på anslagstavlan.

Ni får själva skriva upp er på närvarolistan som sitter på anslagstavlan.

Om ni inte kan komma på planerade dagar så kan ni välja att göra arbetsuppgifterna vid annat tillfälle, då måste ni meddela styrelsen via info@masnarenkoloni.se

Tänk på att hålla avstånd till varandra.