Arbetsdag

Arbetsdag i kolonin.

Anmälan måste göras i klubbhuset för att få sina timmar registrerade vid början och slut.

Jobb som ska utföras tilldelas av styrelsen.

Förtäring kommer finnas för köp av Trivselgruppen.