Arbetsdag

Vårens andra arbetsdag. Samling vid klubbhuset klockan 09:00 där arbetsuppgifterna delas ut.

Nu fixar vi det som vi inte hann med under lördagen. Vänligen kontrollera med förvaltaren att dina arbetstimmar blivit bokförda.

Fika serveras till självkostnadspris.