Arbetsdag

Soppa och fika serveras till självkostnadspris.
Fika från kl. 10
Soppa från kl. 11.30

Arbetsuppgifter den 8 oktober kl. 9-13:

 • Gräva och rensa dikena nedanför treans och ettans toaletter
 • Klippa och slya nedanför lotterna 106/107 (ovanför badviken)
 • Klippa rosenhäckar
 • Rensa runt klubbhuset
 • Rensa bort invasiva växter
 • Gräva upp och rensa sandlådan
 • Slya och rensa vid bommarna och toaletterna
 • Räfsa kvistar
 • Rensa och göra fint i rabatten framför parkeringen vid treans toalett
 • Rensa runt äppelträden och näta dem, sätta lökväxter runt dem
 • Anlägga rabatt där lönnen stod

En container för blandat avfall kommer att finnas på plats och låsas upp den 8 oktober. Den är i första hand avsedd för gemensamt avfall från arbetsdagen men medlemmar kan slänga privat avfall, i mån av plats, efter arbetsdagen och medlemsmötet. Om det finns utrymme över, står den kvar över nästkommande helg.
Obs! endast brännbart får kastas: ej glas, miljöfarliga produkter, batteridrivna föremål e. d.