Arbetsdag 2

Mat: Vi nämnde tidigare att det ska bli grillning. Pga att det är så torrt och därför ökad brandrisk
har vi dock valt att inte tända eld denna dag. Det kommer finnas kaffe och kaka. Trivselgruppen
lagar ingen mat denna gång utan vi har knytis efteråt. Ta gärna med er filtar att sitta på, men det
går såklart även att sitta vid borden ute på klubbhusets altan.

Gemensamma arbetsuppgifter: När ni kommer till arbetsdagen är det väldigt viktigt att ni som
vanligt anmäler er hos den person som har hand om listan. Hos den personen får ni även veta
vad det finns för arbetsuppgifter som ni kan välja emellan.
Det är också viktigt att ni, när ni arbetat klart, meddelar det till personen med listan.
Skriver ni inte upp er på listan, så blir det omöjligt för oss att se att ni gjort era timmar.

De medlemmar som har svårt att komma på någon av våra arbetsdagar får gärna maila till
info@masnaren.se så kan vi komma överens om en uppgift att göra vid ett annat tillfälle.

Container: Det kommer att finnas en container för blandat avfall på plats. Den kommer vara
öppen under arbetsdagen och först fyllas med bråte, skräp, sly och grenar som kommer från de
allmänna ytorna. Om containern inte blir full då, så finns det också tillfälle för er medlemmar att
slänga sådant ni vill bli av med.
Blir containern inte full under arbetsdagen, så kommer den vara öppen även helgen därpå.

Obs det är inte tillåtet att slänga miljöfarliga saker i containern, som tex gammal
målarfärg, kemikalier, batterier, trasiga elartiklar/maskiner inte heller fönsterglas får
slängas i containern.

Ta gärna med er redskap så som skottkärror, sekatörer, krattor, spadar och häcksaxar.

Plantbyte: I fall ni fortfarande har plantor eller frön över, ta gärna med dessa så att ni kan byta
med varandra under picknicken!

Flisning: Om ni har grenar och kvistar som ni vill flisa så finns det tillfälle på söndag förmiddag.
Flisgruppen kommer finnas på plats och hjälp