Arbetsdag, medlemsmöte och lunch

Årets första arbetsdag. Samling vid klubbhuset klockan 09:00 där arbetsuppgifterna delas ut.

Arbetsdagen avslutas med sopplunch till självkostnadspris och medlemsmöte. Vänligen kontrollera med förvaltaren att dina arbetstimmar blivit bokförda.