Arbetsdag, medlemsmöte och lunch

Höstens första arbetsdag. Samling vid klubbhuset klockan 09:00 där arbetsuppgifterna delas ut.

Arbetsdagen avslutas med lunch och medlemsmöte. Vänligen kontrollera med förvaltaren att dina arbetstimmar blivit bokförda.