Arbetsdag, samt medlemsmöte

Som traditionen bjuder så har vi medlemsmöte, första av höstens arbetsdagar.

Kl 13 står soppan serverad och efteråt har vi ett kort möte.

Mycket välkomna

/ styrelsen