Årsmöte

Årsmötet hålls i år på en torsdag. Vi hoppas att detta innebär att många kan komma.

 

Om du åker kommunalt så tag buss 758 och kliv av vid hållplats Kvarnberget.

 

Om du vill skicka in en motion så tänk på att den ska vara styrelsen tillhanda, senast den 15 mars-16