Årsmöte

Datum och tid för årsmöte är nu bestämt men vi återkommer om var mötet kommer att hållas.

Lämna gärna in motioner till årsmötet.

Anmälan till arbetspass för ommålning av klubbhus

2018 måste klubbhuset målas om och vi måste alla hjälpa till.

För ett arbetspass avräknas 5 timmar.
Varje arbetspass blir 5 timmar.

Det behövs 20 personer (20 arbetspass )till grovjobbet som består av:
tvätt,skrapning samt slipning av fasaden.

Det behövs 10 personer till varje målning (tre omgångar) alltså 30 arbetspass.

Alla anmäler sig till Marianne Cederlund, telefon 070-518 20 30 eller mail före årsmötet.
Skicka e-post