Årsmöte per capsulam

Årsmöte 2021

Viktig information angående Måsnarens kolonis årsmöte den 15 maj!
Eftersom coronaviruset fortsatt sprids och restriktionerna har förlängts har styrelsen beslutat att genomföra årsmötet den 15 maj per capsulam, dvs över nätet.
Detta innebär att du, om du godtar förslagen i dagordningen, inte behöver göra någonting.
Har du invändningar mot förslagen mejlar du dem till info@masnarenkoloni.se senast den 22 maj.
Årsmöteshandlingar skickas ut via mejl och kommer även att finnas för avhämtning i klubbhuset lördagen den 8 maj 11-13.

Ett extra årsmöte är planerat lördagen den 21 augusti kl. 14.00 för frågor som inte tas upp på det ordinarie årsmötet.
// Styrelsen

Se separat kallelse.