Biologiska mångfaldens dag

Söndagen den 22 maj är den biologiska mångfaldens dag

Vi sår vitklöver och byter plantor med start kl. 10