Container på plats för att slänga privata saker

Denna dag och tid kan du slänga privata saker i containern. OBS se restriktioner på vad du får slänga och inte vid containern. Vi behöver också någon som passar containern denna tid.