Frö- och plantbytardag

Ta med sådana plantor/fröer som du kan ge bort och byt mot något du hellre
vill ha. Överblivna plantor går till gemensamma rabatter.

Fika till självkostnadspris serveras kl. 13:00.

Vi hoppas på bra väder!
Styrelsen