Fröbytardag

Klockan 14 kommer agronom och växtförädlingsforskare, Matti Viking Leino, att föreläsa om äldre grönsaks- och spannmålssorter.

På plats kommer jag att ha små kuvert och lite intressant litteratur.  Önskar er och era odlingskamrater varmt välkommen!

Ta med:

  • fröer du har över
  • vänner
  • odlingsfrågor

Med vänlig hälsning,
Jenny Arnerlöf

Läs mer