Vatten fortfarande avstängt

Vattnet skulle ha satts igång lördagen den 23 april men ena vattencisternen gick sönder. Nu måste reservdelar beställas och det är oklart när vattnet kan sättas igång. Toaletterna är fortsatt låsta, endast torrdass är upplåst.