Inspirationskväll om pollinatörer, biologisk mångfald och växtval

Välkomna på inspirationsföredrag på Hovsjö bibliotek!

Under kvällen kommer Richard Vestin, naturinformatör på Huddinge kommun, berätta om hur du kan skapa livsmiljöer för pollinatörer i din trädgård genom bland annat växtval.

Liselotte Löthagen från samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun berättar om pollineringsplanen och om hur parkplaneringen jobbar för att gynna pollinerande insekter.

Läs mer