Lunch till självkostnadspris

Styrelsen anordnar enklare lunch till självkostnadspris