Medlemsmöte

Ärenden:
1. Vattengruppen informerar
2. Arbetslag: Peter presenterar ett första förslag
3. Elkostnader
4. Efter lönnen
5. Ovälkomna besök
6. Övriga frågor
Fika till självkostnadspris finns mellan kl. 13.00 och 14.00
Välkomna!

Syn den 28 augusti efter kl. 16.00
Vi kommer främst att titta på:

  • Häckar och framkomlighet
  • Höga träd
  • Invasiva växter

Styrelsen