Medlemsmöte

Ärenden:
1. Allmän information
2. Sophantering
3. Ekonomi
4. Underhåll
5. Att skriva en motion
6. Arbetsdagar nästa år
7. Förslag till arbetslag
8. Benämn vägarna
9. Rapport från pallkragegruppen
10. Nya medlemmar
11. Övriga frågor