Medlemsmöte

Välkomna till medlemsmöte i klubbhuset söndagen den 14 maj kl. 14.00

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av sekreterare
3. Information från renoveringsgruppen
4. Information från vattengruppen
5. Arbetsledargrupp
6. Flisgrupp
7. Plast- och glasåtervinning
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas

Fika till självkostnadspris serveras kl. 13.00

Vi hoppas på bra väder!
Styrelsen