Medlemsmöte

Medlemsmöte på Måsnarens koloni söndagen den 8 maj kl. 14.00 i klubbhuset

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av sekreterare
 3. Val av justerare
 4. Beslut om tillägg till ordningsregler enligt styrelsens tidigare förslag
 5. Information om den stora lönnen
 6. Information om gifter i gödsel och jord
 7. Information om sophantering
 8. Information om vatten
 9. Miljögrupp
 10. Den biologiska mångfaldens dag 22 maj
 11. Övriga frågor
 12. Mötet avslutas