Sista inlämningsdag för motioner till årsmötet.

Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 22/2.