Stockholm Urban Garden Show

Med Stockholm Urban Garden Show vill Koloniträdgårdsförbundet skapa ett tillfälle för diskussion
och debatt om framtidens odling och dess plats i staden. Vi vill också lyfta fram allt positivt som
odling i olika former ger samhället.

På utställningen kommer det att finnas visningsträdgårdar i storleken 4 till 40 kvm. Alla som har
något att säga om framtidens stadsodling och dess betydelse för stadsmiljön har möjlighet att
uttrycka det i form av en visningsträdgård och delta. Deltagare från hela Sverige välkomnas.
Höstmarknad och fullspäckat program

Utöver visningsträdgårdar kommer det att finnas en höstmarknad med allt från grönsaker och
trädgårdsartiklar till information om odling. Programmet för de två utställningsdagarna kommer att
vara fyllt med aktiviteter, på scen, runt om på utställningsområdet och i närliggande
koloniområden/stadsodlingar.

För mer info: www.stockholmurbangarden.se. För anmälan till visningsträdgård eller höstmarknad:
kansli@koloni.org eller 08-556 930 80.

Gratis inträde.

Välkomna!

Läs mer