Styrelsemöte

Endast styrelsen.

Men vill du ta upp något med styrelsen vänlig maila innan detta datum till info@masnarenkoloni.se