Styrelsen kontrollerar regelefterlevnad

Styrelsen går runt i området och kontrollerar att stugtomter och odlingslotter följer föreningens stadgar och regler.