Syning

Styrelsen kommer att syna lotterna torsdagen den 30 juni kl. 13-16.
Vi kommer denna gång att prioritera följande:

  • Häckarna ska vara högst 160 cm höga
  • Häckarna får vara högst 25 cm breda från basen så att slambilarna kan komma fram
  • Grusväg under häck ska rensas eller klippas
  • Träd får vara högst fyra meter höga
  • Lupiner och kanadensiskt gullris ska grävas upp eller klippas ner innan de går i frö
  • Lotten ska vara vårdad
  • Stugan ska vara vårdad

Styrelsen