För medlemmar

Här hittar du aktuell information av lite olika slag.

  • Det är information som styrelsen får från Södertälje kommun.
  • Det kan vara information från Östra regionen men även från Koloniträdgårdsförbundet.
  • Givetvis finner du även information från styrelsen här. Om du som enskild medlem vill nå ut med något budskap, ta kontakt med någon i styrelsen så ska vi försöka tillgodose detta.Målsättningen är att denna informationssida ska vara så aktuell som möjligt. Så, ta för vana att titta in här lite då och då.

Styrelsen beslöt på styrelsemötet i november-17:

Att den medlem som ämnar sälja sin stuga under den del del av året då området så att säga är stängt, måste upplåta sin stuga för kontraktsskrivning.

Bomnyckel

Om du önskar köpa en bomnycklar, ta kontakt med någon ur styrelsen.

Parkering på området

Styrelsen har fattat beslut om en prövotid vad det gäller parkering. Det är ett förslag till parkering på området. Styrelsen kommer att utvärdera detta vid en bestämd tidpunkt.

Du som vill parkera din bil på området är skyldig att följa de anvisningar som styrelsen ger.

Parkeringskartor finns på hemsidan samt vid föreningens anslagstavla.

Om någon i styrelsen påpekar att du har parkerat på fel ställe är du skyldig att följa dennes anmodan att flytta din bil.

Det är inte upp till var och en och finna ut lämpliga parkeringsplatser, detta är ett uppdrag som styrelsen har.

Styrelsen gör syn på området varje sommar och det bokförs och meddelas via detta protokoll till berörda parter.

Måsnarens koloniträdgårdförening org 802433-8603
Järpstigen 61, 151 63 Södertälje.
https://masnarenkoloni.se/
Kontakt med styrelsen: info@masnarenkoloni.se
Kontakt endast via SMS: 073-753 99 91
                 Se alla regler och info på https://masnarenkoloni.se
Syn på Måsnarens koloni     Lott nr: ______________________________
Datum Vad Åtgärdas omgående Åtgärdas senast
Förhög häck får max vara 160 cm hög
För bred häck får max vara 25 cm bred från basen/stammen
Ogräs under häcken
För höga fruktträd på tomten får max vara 4 meter
Andra träd på tomten ska tas bort
Stugan i förfall
Ovårdat på tomten
För stor byggnad: Så här får du bygga och plantera på din stuglott.
Huvudbyggnad
Yta 12 kvm + tillbyggnad 8 kvm
Hushöjd till takfot max 3 meter
Takvinkel 22 – 34 grader
Takförsedd förstukvist utan väggar, yta högst 4 kvm
Källare är inte tillåten men källargrop får grävas med yta högst 2 kvm
Veranda utan tak får anläggas yta max 10 kvm
(Se mer information på hemsidan https://masnarenkoloni.se/stadgar-och-regler/byggnation)
För stor byggnad på din lott: Så här får du bygga och plantera på din odlingslott
Vindskydd
Yta max 3 kvm
Höjd max 2 meter
(Se mer information på hemsidan https://masnarenkoloni.se/stadgar-och-regler/byggnation)
Övrigt