Avgifter till föreningen

Föreningen har en avgift som erläggs en gång om året. Avgiften täcker driftsutgifter, årsavgift till koloniträdgårdsförbundet samt arrendebetalning till markägaren som är Södertälje kommun.

I kallelsen till årsmötet får du veta vilken avgift som gäller just dig

Du som medlem är skyldig att utan anmodan betala beloppet senast den 31 mars till föreningens plusgirokonto 439 83 03-0