Avgifter till föreningen

Föreningen har en avgift som erläggs en gång om året. Avgiften täcker driftsutgifter, årsavgift till koloniträdgårdsförbundet samt arrendebetalning till markägaren som är Södertälje kommun.

Fakturor för årsavgiften 2023 har skickats ut till alla medlemmar. Hör av dig till info@masnarenkoloni.se om du inte har fått din faktura den 1 mars.

Du som medlem är skyldig att utan anmodan betala beloppet senast den 31 mars till föreningens plusgirokonto 439 83 03-0

Årsavgift 2023

  Stuglott Odlingslott
Arrende 1.150 kr 660 kr
Medlemsavgift 400 kr 240 kr
Drift 2.300 kr 1.000 kr
Summa 3.850 kr 1.900 kr

Ej gjorda arbetstimmar 200 kr per timme enligt beslut 21 augusti 2021.

Portoavgift 50 kr

Påminnelseavgift 150 kr

Södertälje kommun har höjt arrendet med nästan 15 % mellan juni 2023 och december 2023. Därför måste vi justera årsavgiften uppåt, mer än vi hade planerat.