Avgifter till föreningen

Föreningen har en avgift som erläggs en gång om året. Avgiften täcker driftsutgifter, årsavgift till koloniträdgårdsförbundet samt arrendebetalning till markägaren som är Södertälje kommun.

Hör av dig till info@masnarenkoloni.se om du inte har fått din faktura.

Du som medlem är skyldig att betala beloppet senast den 31 mars till föreningens plusgirokonto 439 83 03-0

Årsavgift 2024

  Stuglott Odlingslott
Arrende 1.300 kr 750 kr
Medlemsavgift 400 kr 250 kr
Drift 2.600 kr 1.100 kr
Underhåll 700 kr 700 kr
Summa 5.000 kr 2.800 kr

Ej gjorda arbetstimmar debiteras med 200 kr per timme och faktureringsavgift är 100 kr.