Avgifter till föreningen

Föreningen har en avgift som erläggs en gång om året. Avgiften täcker driftsutgifter, årsavgift till koloniträdgårdsförbundet samt arrendebetalning till markägaren som är Södertälje kommun.

Fakturor för årsavgiften 2022 har skickats ut till alla medlemmar. Hör av dig till info@masnarenkoloni.se om du inte har fått din faktura den 1 mars.

Du som medlem är skyldig att utan anmodan betala beloppet senast den 31 mars till föreningens plusgirokonto 439 83 03-0

Avgiften består av

 • För ej utförda arbetstimmar debiteras 100 kr per timme.
 • Stuglotter (summa 3.400 kr)
  • arrende till kommunen 1.000 kr
  • medlemsavgift 400 kr
  • drift 2.000 kr
 • Odlingslotter (summa 1.550 kr)
  • arrende till kommunen 590 kr
  • medlemsavgift 250 kr
  • drift 710 kr