Koloniträdgårdsförbundet

Måsnarens koloniträdgårdsförening är med i Koloniträdgårdsförbundet och därigenom får vi kolonister medlemsrabatter, information och tips.

Koloniträdgårdsförbundets informationsblad (Cirkulär)

Medlemsrabatter

Genom att vår förening är medlem i koloniträdgårdsförbundet får vi alla ta del av deras medlemsrabatter. Läs mer om medlemsrabatterna här.