Årsmöte

Dagordning och information för årsmötet

Här kommer all information inför årsmötet att läggas upp. Protokoll från årsmöten hittar du under ”Protokoll och mötesanteckningar

Alla dokument som är aktuella på årsmötets dagordning, kommer att finnas på denna sida senast två veckor före mötet. De kan också hämtas i pappersform i klubbhuset lördagen den 15 april kl. 13-14.

Motioner

Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen, senast fyra veckor innan årsmötet.

Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad du vill uppnå så att årsmötet kan besluta om föreningen ska göra så som du önskar.

Nedan finner du en mall och tips för hur du kan skriva motionen.

Länk till mall för motioner.