Årsmöte

Dagordning och information för årsmötet

Här kommer all information inför årsmötet att läggas upp. Protokoll från årsmöten hittar du under ”Protokoll och mötesanteckningar

Alla dokument som är aktuella på årsmötets dagordning, kommer att finnas på denna sida senast två veckor före mötet. 

Årsmötet hålls lördagen den 4 maj 2024 i Klubbhuset.

  1. Kallelse till årsmöte 4 maj 2024
  2. Balansräkning 2023
  3. Resultaträkning 2023
  4. Verksamhetsberättelse 2023
  5. Budgetförslag 2024
  6. Mål för miljöarbete 2024
  7. Verksamhetsplan 2024
  8. Förslag till årsavgift 2025

 

Motioner

Motioner till årsmötet ska vara skickade till info@masnarenkoloni.se senast 5 april 2024.

Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad du vill uppnå så att årsmötet kan besluta om föreningen ska göra så som du önskar.

Nedan finner du en mall och tips för hur du kan skriva motionen.

Länk till mall för motioner.