Ny information

För att slambilen ska kunna köra in och tömma våra toaletter måste vägen vara minst 3,5 meter bred och 4 meter högt utan överhängande träd.

Alla träd på tomterna får max vara 4 meter höga!

Ny information angående överlåtelser

Hitta här

Varför måste vi följa våra ordningsregler?

Jo vi har ju ett arrendeavtal med Södertälje kommun där det finns regler som vi måste uppfylla och gör vi inte det kan vi äventyra hela kolonin.

Vi har också tagit gemensamma beslut på årsmöten och medlemsmöten, dessa gäller för allt och alla. Så för allas trivsel och bevarandet av vår fina koloni håll dig uppdaterad på vad som gäller.

Dina kontaktuppgifter

Nya och ändrade kontaktuppgifter, nytt telefonnummer, ny e-postadress mailas till föreningen på: info@masnarenkoloni.se

Skrivelse

Om du har någon fråga till styrelsen. Eller om det är  något som du tycker styrelsen ska engagera sig i. Var vänlig och skicka en skrivelse till styrelsen på mail info@masnarenkoloni.se
Styrelsen behandlar och besvarar inkomna skrivelser.

Arbetsdagar

Syftet med arbetsdagarna är dels att utföra planerat arbete men även funktionen som träffpunkt, där tillfälle ges att lära känna varandra.
Vi har ett gemensamt intresse av att vårt område är välskött samt att vi känner igen varandra, vilka av oss som hör hit och inte.

Datum samt tider för arbetsdagarna sätts upp på den gemensamma anslagstavla som finns utanför klubbhuset, samt här på hemsidan.

Arbetsplikt

För att styrelsen ska kunna registrera respektive kolonists arbetstimmar, måste man anmäla sig då man kommer till arbetsdagen.

Vid arbetsdagens slut söker man upp ansvarig som prickar av tiden för avslut.

Det är styrelsen samt föreningens förvaltare som bestämmer vad som ska utföras samt prioriteringen av arbete och arbetsområden. Egna initiativ är givetvis välkomna, i sådant fall, tala med förvaltaren som avgör. Denne är tillgänglig under hela arbetsdagen.

Arbetsgrupperna

Vid intresse kring deltagande i arbetsgrupper, maila info@masnarenkoloni.se