Ommålning av klubbhuset

Klubbhusets fasader renoverades under 2018 med lyckat resultat. Tack till alla medverkande !

Nedan några bilder tagna under arbetets gång.