Utvärdering 2018

På medlemsmötet 29 september fick medlemmarna utvärdera året och koloniföreningen genom att skriva kommentarer på pappersdukarna på borden. Dukarna samlades in efter mötet och kommentarerna har sammanställts. Styrelsen har beslutat att ta ansvar för, och jobba vidare med, tre områden som var återkommande bland kommentarerna:

 1. Mentor/fadderskapet
 2. 40-årsfirandet
 3. Containern

Styrelsen välkomnar all form av engagemang från medlemmarna vad det gäller alla andra förslag och idéer. Nedan följer hela listan från bordsdukarna uppdelade i kategorierna Mentorskap, 40-årsfirandet, Containern och Övrigt:

Mentorskap

 • Grannar hjälper ofta per automatik
 • Pratar med grannar som man kan bolla idéer med
 • Mentor-ja; utsedda?, vem?
 • Dela upp i gator eller områden
 • Grannar hjälper varandra
 • Det är bra med informellt mentorskap. Granne ger info och hjälper den nya. Skulle det inte funka, prova nästa granne, annars styrelsen.
 • Gärna områdes/kvartersgrupper. (För dem som vill, inget tvång)
 • Bjuda varandra på fika.
 • De som gärna vill vara mentorer, deras namn kan stå på hemsidan.
 • Områdesvis
 • Kanske-grannar tar hand om nya
 • Mentor skulle bli som kvarterspolis- inte så bra, istället frivilliga informatörer
 • Prata med varandra- inte om varandra
 • Fika ihop
 • Mentor områdesvis

 

40-årsfirande

 • Hur mycket pengar finns?
 • Fest, kanske i augusti, juni eller juli samband med medlemsmötet, före midsommar
 • Öppet hus; tävlingar, loppis, försäljning av växter, byte av växter, musik, fiskdamm, lotteri, knytkalas med olika tårtor, grillning av eget, tipspromenad, dans, buffé, börja kl 16, kaffe, drink, vin, hattparad, frivilliga musikanter, skördefest.
 • Annonsera i lokaltidning
 • Foton från förr, bildspel och anekdoter, fotoutställning, roliga historier från förr,
 • Mindre festkommitte
 • Ta, samla tips från andra föreningar

 

Containern

 • Mycket bra med en stor container . (Bör vara på plats vid två tillfällen)
 • Bekymmer med trädgårdsavfall. Jobbigt med alla säckar man får ihop
 • Bekymmer med hagtornsavfall.
 • Soppåsar fungerar bra (istället för container )
 • Container tidigare på året för trädgårdsavfall.

 

Övrigt

 • Tråkigt med sura grannar som klagar.
 • Vad hände med förra årets ”skriva på dukar”?
 • Hur ska vi göra för att få med alla?
 • Mer planering inför städdagar. Kanske en lista, det måste vara planerat innan vad enskilda medlemmar ska göra. Bättre planering.
 • Frivilliga informatörer.
 • Bra att grannar har hjälpt varandra.
 • Inget bråk eller skadegörelse på vårt område i år.
 • Positivt med miljöarbetet
 • Fint med huset målat. Roligt med samarbetet. Bra med klubbhusmålningen men hade önskat smidigare bemötande.
 • Midsommarfirandet var trevligt.
 • Kräftskivan var trevlig.
 • Info på hemsidan om speciella intressen, dessa personer kan informera via hemsidan.
 • Bekymmer med badplatsen som varit skräpig.
 • Härlig sommar
 • Uppsamlingsplats för organiskt brännbart.
 • Skulle vara kul med en skördefest.
 • Skulle vara kul med en fröbytardag.