Kontakt

Vänligen kontakta styrelsen och övriga ansvarsområden via e-postadress: info@masnarenkoloni.se 

Styrelsen kan även kontaktas via sms på följande nummer: 073-753 99 91

Styrelsemedlemmar år 2020

Roll Namn Adress / Stuga
Ordförande Margareta Lindström Stuga 12
Adress: Järpstigen 61
15163 Södertälje
Vice ordförande Leif Germundsson  Stuga 21
Kassör Gunilla Hellberg Stuga 18
Sekreterare Åsa Salomonsson Stuga 44
Ledamot Samre Suleima  Lott 92
Ledamot/Miljö-ansvarig Elisabet Örtenberg Lönn  Stuga 63

Övriga ansvarsområden

Roll Namn Stuga
Flaggansvarig Lasse Bengtsson  
Förvaltare Lennart Lindström 12
Förvaltare Leif Germundsson  21
Förvaltare Fransisco Qvintmark 11
Klubbhusansvarig uthyrning Ragnhild Borg 117
Klubbhusansvarig uthyrning Marianne Heldt  
Klubbhusvärd Lauren Siede 68
Klubbhusvärd Malini Sanum 67
Revisor Marianne Cederlund 7
Revisor Okeen Shamoun 65
Revisorsuppleant Eva Ramm-Ericson 11
Trivselgruppen Carina Hellberg 35
Trivselgruppen Carina Wahlund 28
Trivselgruppen Gunilla Brodin 51
Trivselgruppen Maarit Modlitba 29
Trivselgruppen Sigrid Ogland 57
Trivselgruppen Yvonne Rademacher 32
Trivselgruppen Åsa Salomonsson 44
Valberedning Yvonne Rademacher 32
Valberedning Maarit Modlitba 29
Valberedning Britta Müller 70