Kontakt

Vänligen kontakta styrelsen och övriga ansvarsområden via e-postadress: info@masnarenkoloni.se 

Styrelsemedlemmar år 2022

Roll Namn
Ordförande Elisabet Örtenberg Lönn
Vice ordförande Peter Sirkén
Kassör Helena Karhunen
Sekreterare Anne Kawecki
Ledamot/Förvaltare

Henrik Pettersson

Fikret Pita

Francisco Qvintmark

Förvaltare

Christer Fors

Lars Nyström

Lilian Ogland

Pertti Sarkola

Övriga ansvarsområden

Roll Namn
Flaggansvarig Lasse Bengtsson
Klubbhusansvarig uthyrning info@masnarenkoloni.se
Klubbhusvärd Lauren Siede
Revisor

Marianne Cederlund

Lennart Karlström

Revisorsuppleant Eva Ramm-Ericson
Trivselgruppen

Christina Skoog

Gunilla Förstedt

Lillian Dalman

Maria Glemme

Ulla Lyreborg

Valberedning

Maarit Modlitba

Yvonne Rademacher

Östra regionens ombud

Elisabet Örtenberg Lönn

Margaretha Lindström