Kontakt

Vänligen kontakta styrelsen och övriga ansvarsområden via e-postadress: info@masnarenkoloni.se 

Styrelsemedlemmar år 2024

Roll Namn
Ordförande Elisabet Örtenberg Lönn
Vice ordförande Brigitte Orlowski
Kassör Helena Karhunen
Sekreterare Anne Kawecki
Postmottagare Jessica Jansson
Ledamöter

Lilian Ogland

Peter Sirkén

Suppleant

Alejandra Fontiveros

Katarina Liljegren Swahn

Övriga ansvarsområden

Roll Namn
Förvaltare

Christer Fors

Henrik Pettersson

Lars Nyström

Lilian Ogland

Pertti Sarkola

Rönne Ogland

Klubbhusansvarig uthyrning info@masnarenkoloni.se
Klubbhusvärd

Lauren Siede

Katarina Kortelainen

Revisor

Cecilia Nelson

Rauni Hagsberg

Revisorsuppleant

Britta Müller

Marja Jakonen

Trivselgruppen

Ditte Hammar

Gunilla Brodin

Gunilla Förstedt

Lauren Siede

Yvonne Rademacher

Valberedning

Maarit Modlitba

Yvonne Rademacher

Östra regionens ombud

Brigitte Orlowski

Elisabet Örtenberg Lönn

Östra regionens suppleanter

Alejandra Fontiveros

Jessica Jansson