Kontakt

Vänligen kontakta styrelsen och övriga ansvarsområden via e-postadress: info@masnarenkoloni.se 

Styrelsen kan även kontaktas via sms på följande nummer: 073-753 99 91

Styrelsemedlemmar år 2021

Roll Namn  
Ordförande Margareta Lindström Stuga 12  
Vice ordförande Leif Germundsson Stuga 21  
Kassör Gunilla Hellberg Stuga 18  
Sekreterare Åsa Salomonsson Stuga 44  
Ledamot/Miljö-ansvarig Elisabet Örtenberg Lönn Stuga 63

 

Ledamot/Förvaltare
Leif Germundsson Stuga 21
Francisco Qvintmark Stuga 11
Fikret Pita Lott 102
Henrik Pettersson Stuga 114

 

 

Övriga ansvarsområden

Roll Namn Stuga
Flaggansvarig Lasse Bengtsson 24
     
     
     
Klubbhusansvarig uthyrning info@masnarenkoloni.se  
     
Klubbhusvärd Lauren Siede 68
Klubbhusvärd Malini Sanum 67
Revisor Marianne Cederlund 7
Revisor Okeen Shamoun 65
Revisorsuppleant Eva Ramm-Ericson 11
Trivselgruppen Carina Hellberg 35
Trivselgruppen Carina Wahlund 28
Trivselgruppen Gunilla Brodin 51
Trivselgruppen Maarit Modlitba 29
Trivselgruppen Sigrid Ogland 57
Trivselgruppen Yvonne Rademacher 32
Trivselgruppen Carina Noré 21
Valberedning Yvonne Rademacher 32
Valberedning Maarit Modlitba 29
Valberedning Heli Karlstrand 6