Ledningsarbeten

Telge Nät påbörjar förberedande arbeten inför utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp till omvandlingsområde Stadan och Nabben.

De förberedande arbetena består av en sjöförlagd ledning som ska anslutas till det befintliga ledningsnätet i Hovsjö. På land kommer borrning samt schaktning ske i nära anslutning till Måsnarens koloniområde.

Hela den sjöförlagda ledningen beräknas vara klar i juni och arbetet påbörjas i mitten av mars.

Läs mer