Invasiva växter

Strategi för hantering av främmande invasiva arter

På Måsnarens kolonis område förekommer följande främmande invasiva växter: jättebalsamin, parkslide, lupin, vresros och kanadensiskt gullris.

Under 2019 informerades medlemmarna, bl.a. på medlemsmöten, om förekomsten av invasiva växter och hur de bör hanteras. Under arbetsdagarna 2020 rensade och klippte vi det vi kom åt på gemensamma ytor efter kontakt med Maja Nygren, parkingenjör i Södertälje kommun.

Styrelsen föreslår följande planering inför år 2021:

Styrelsen informerar om vilka arter som betecknas som invasiva med hjälp av bilder på anslagstavlorna och på hemsidan. Medlemmarna informeras om hur och varför de invasiva arterna ska begränsas eller utrotas och hur avfallet ska hanteras. På hemsidan ska länkar finnas för vidare information.

Förhoppningsvis kan vi även genomföra föreläsningar på plats.

För att få bukt med de jättebalsamin, lupin och kanadensiskt gullris gräver, rensar och klipper vi gemensamma ytor på arbetsdagarna. Det som inte kan rensas bort får inte gå i frö. Medlemmarna uppmanas göra detsamma på sina lotter för att undvika spridning. Allt avfall från ovanstående arter
ska tas väl om hand, i dubbla sopsäckar, för vidare befordran till återvinningen. Även detta sker i samband med arbetsdagarna.

Vad gäller parkslide ska vi i nuläget inte göra någonting själva, utan anlita ett företag som är behörigt att behandla parkslide. Om och när detta kan ske vet vi inte i skrivande stund. Under alla omständigheter måste vi räkna med att arbetet kommer att ta flera år.

Läs mer om invasiva växter