Miljöcirkelns deltagare

Deltagare i Måsnarens koloniförenings miljöcirkel 2018

Namn Stugnr
Elisabet Örtenberg Lönn, ansvarig lott 66
Margareta Lindström lott 12
Christina Blomberg lott 9
Maarit Modlitba lott 29
Eva Öberg lott 33
Ingrid Lundholm lott 35
Aina Lorentzon lott 43
Marja Jakonen lott 53
Anita Hage lott 54
Anne Kawecki lott 59
Rauni Hagsberg lott 64
Lauren ”Saidy” Siede lott 68
Ragnhild Borg lott 117
Marianne Heldt lott 117